Alexander von Humboldt
De eerste milieubeschermer ter wereld

Als zoons van een Pruisische officier werden Willem en Alexander Humboldt in een gouden wiegje geboren. Het was 1769, de tijd van de Berlijnse Verlichting. Vader en moeder Humboldt wilden niets dan de beste educatie voor hun kinderen. De jongens werden door privéleraren onderricht in klassieke en nieuwe talen, geografie, natuurkunde, geografie, economie en rechten.  Alexander had al jong interesse in de natuur om hem heen. Hij verzamelde insecten, stenen en planten en bleek verrassend goed te kunnen tekenen. Toen hij veertien was,  werden zijn schetsen en gravures al tentoongesteld.

Uiteraard kwam Von Humboldt terecht in een goede positie. Maar zodra zijn moeder stierf, trok hij de stoute schoenen aan: hij werd ontdekkingsreiziger. In 1799 vertrok hij voor een reis van 5 jaar naar Zuid-Amerika, met wel vijftig moderne instrumenten als een sextant, hygrometer, barometer en thermometer. 

Hedentendage wordt Von Humboldt gezien als de belangrijkste natuurweterschapper van de geschiedenis. Hij pleitte ervoor om de natuur en alles wat daarbij hoort met emotie te bezien. De bescherming van het milieu, de natuur en de inheemse bevolkingsgroepen begon bij Alexander, die door zijn docenten ‘der kleine Apotheker’ werd genoemd.

Groepsgrootte: onbeperkt
Tijdsduur: 1,5 uur met een kwartier pauze
Kosten: € 195,- excl. btw
Reiskosten vanaf Zegge: € 0,34 cent per km
Benodigdheden: beamer, projectiescherm, microfoon, geluidsaansluiting.

Deze presentatie is samengesteld door Harry Mulders. Vanaf zijn pensionering als docent Engels is hij (opnieuw) kunstgeschiedenis en Engelse literatuur gaan studeren.
Nu geeft Harry lezingen over Engelse thema’s: Koning Arthur, De Heilige Graal, A
Christmas Carol, Twee schilders uit de Engelse Romantiek: William Turner en John Constable, Lawrence Alma Tadema, William Morris en de Prerafaelieten, The War Poets. Ook verzorgde Harry cursussen over Engelse literatuur: De Romantiek, De Victoriaanse Tijd, het Interbellum, From Colony to Nation (Amerika).