De geschiedenis van het zout

Eén van de belangrijkste levensvoorwaarden van de mens op aarde is zout.
De mens heeft namelijk elke dag z’n portie zout nodig om in leven te blijven en om die reden moest de mens vanaf het begin van zijn bestaan op zoek naar zout. Tot rond het jaar 1920 heeft dit zout onze menselijke geschiedenis in belangrijke mate bepaald. Zo sterk zelfs dat wereldrijken er door zijn ontstaan en vergaan.
Ook Nederland is sterk betrokken geweest bij de fabricage en handel in zout en heeft er een flink deel van haar rijkdom en macht aan te danken gehad.

Na eerst even stil te staan bij de betekenis van zout voor ons lichaam, lopen we vanaf de prehistorie in grote stappen door de geschiedenis van de mens en zijn zoektocht naar zout en eindigen we met de huidige zoutwinning in Nederland.

Met behulp van een powerpointpresentatie met foto’s, liedjes en filmpjes wordt de geschiedenis van het zout vanaf de prehistorie tot heden in beeld gebracht.

Tijdsduur: 1,5 uur met een pauze
Kosten: € 145,- excl. 21% BTW
Reiskosten vanaf Holten: € 0,24 cent per km
Benodigdheden: beamer, projectiescherm, microfoon, geluidsaansluiting.

Deze presentatie is samengesteld en wordt gepresenteerd door Ir. Jan Versluis. Het boekje De Geschiedenis van het Zout is door Jan geschreven en is na de presentatie te koop voor
€ 15,00.