De Nederlandse Hanzesteden

In de periode tussen de 12de en 16de eeuw kon de handel zich goed ontwikkelen in West
Europa. Daarvan profiteerden ook Nederlandse plaatsen en zij groeiden uit tot de eerste
echte steden van de na- Romeinse tijd.

Met behulp van een power point-programma worden de lotgevallen van die Nederlandse
Hanzesteden belicht. Er zijn in Nederland in totaal 22 Hanzesteden ontstaan waarvan enkele tot de grootste steden van die tijd behoorden zoals Kampen, Deventer, Groningen, Zwolle en Nijmegen.

Het verhaal begint met het ontstaan van het Noord Duitse Handelsverbond, wat uitmondde
in de oprichting van het Hanze – Stedenbond in 1356. De Hanze breidde zich daarna snel
uit van Londen tot Sint Petersburg en van Oslo tot München.
Vooral de ontwikkeling van een nieuw type vrachtschip de Kogge bracht de Hanze voordeel omdat de Kogge veel lading kon vervoeren over zee en over rivieren tot diep in het binnenland.
Op het hoogtepunt van de Hanze -rond 1450- waren er ongeveer 200 Hanzesteden. In de
presentatie varen we langs de Nederlandse Hanzesteden en we bespreken in kort bestek
hun lotgevallen en hun nalatenschap voor ons vandaag de dag.

Kosten
Tijdsduur: 2 x 45 min met een kwartier pauze

Kosten: € 145,- excl. 21% BTW
Reiskosten vanaf Gouda: € 0,24 cent per km
Benodigdheden van cliënt: beamer, projectiescherm, microfoon, geluidsaansluiting.

De presentatie is samengesteld en gerealiseerd door Ir. Jan Versluis. Jan presenteert 
het verhaal en John de Keuning verzorgt de ondersteuning. John en Jan zijn beiden
springlevende senioren en lid van de Sociëteit Ons Genoegen (afgekort SOG) te Gouda.
Als gevolg van hun belofte elk jaar een avond voor de Sociëteit te verzorgen, maken ze
jaarlijks een nieuwe lezing. En aangezien zij de PP-presentaties meestal samen bedenken
en maken, gaan ze graag samen op pad om deze presentaties uit te voeren. Dat is wel zo
gezellig.