De Spaanse Jacob

De weg van de pelgrim

De pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, naar het graf van Jacobus is heel bijzonder. De stad ligt vlak bij Kaap Finisterre, finis terrae, het einde der aarde.

Eeuwenlang zijn honderdduizenden pelgrims naar het graf van Jacobus de Meerdere getrokken, om er te bidden en zo dichter tot God te komen. Over Jacobus verhaalt de legende.

Er is veel belangstelling voor Santiago, de legende, de gebouwen, de pelgrims en hun wegen. De routes hebben een zeer grote invloed uitgeoefend in de culturele uitwisseling tussen gebieden die ver van elkaar gelegen waren.

 De godsdienstige en kunsthistorische waarden komen uitgebreid aan de orde tijdens deze lezing waarin we veel aandacht zullen schenken aan de legende en zijn rijke achtergrond tijdens “ons bezoek” aan bekende en onbekende dorpen, steden en regio’s.

 Deze presentatie is gemaakt en wordt verzorgd door Frans Loos.

Kosten
Tijdsduur: 2 x 45 min met een kwartier pauze

Kosten: € 135,- excl. 21% BTW
Reiskosten vanaf Driebergen: € 0,24 cent per km
Benodigdheden van cliënt: beamer, projectiescherm, microfoon, geluidsaansluiting.

Frans Loos was van 1962-1965 met veel plezier meester op de lagere school in
Herwijnen. Eerst was hij jeugdleider, daarna schoolleider op een middelbare school en
tenslotte reisleider. Samen met zijn vrouw leidde hij veel reizen en kreeg hij vaak vragen
over de mooie streken en steden die ze bezochten. Dat bracht hem ertoe om alles wat hij
zoal verteld had eens op een rijtje te gaan zetten. Dit resulteerde in mooie digitale
diapresentaties met de daarbij horende verhalen.
Frans geeft nu al jaren lezingen, steeds met veel plezier. Het is als het ware een uit de
hand gelopen hobby. Het zijn meestal onderwerpen, die met geschiedenis te maken
hebben, want daar gaat zijn grote belangstelling naar uit. Vooral de middeleeuwen zijn
voor hem een grote passie, hij kan er uren over vertellen.