De Stenen Bijbel, een verborgen boodschap?
Bijbelse verbeelding in kerken

 Pas in de late middeleeuwen zou de kerkenbouw tot grote bloei komen, vooral in Frankrijk, waar de enorme kathedralen nog van getuigen.
De liefde waarmee zo´n kerk door zoveel mensen met moeite en kosten gebouwd is,
kan nog steeds ontroeren. Wat is er niet aan vooraf gegaan om zo´n gigantische
constructie tot stand te brengen? Iedere kerk heeft zijn eigen geschiedenis, een verhaal
dat verteld moet worden, maar ook een boodschap die aan de gelovigen of de heidenen
moest worden doorgegeven.

Frans beantwoord in deze dialezing interessante vragen, zoals:
Waarom staan de middeleeuwse kerken meestal georiënteerd op het
oosten? Of: Hoe herken je een succesheilige?
Tijdens de dialezing wil hij proberen om een aantal van de symbolen van een kerkgebouw
samen met de luisteraar te ontdekken, zodat deze ‘stenen bijbels’ een open boek zullen
worden. Bovendien vertoont hij na de pauze bijzondere dia’s van fresco’s uit de Bucovina
(Roemenië):

Deze lezing van Frans Loos is interessant voor mensen met een passie voor geschiedenis
en religie.

Tijdsduur: 2 x 45 min met een kwartier pauze
Kosten: € 135,- excl. 21% btw.
Reiskosten vanaf Driebergen: € 0,24 cent per km
Benodigdheden: beamer, projectiescherm, microfoon, geluidsaansluiting

Frans Loos was van 1962-1965 met veel plezier meester op de lagere school in
Herwijnen. Eerst was hij jeugdleider, daarna schoolleider op een middelbare school en
tenslotte reisleider. Samen met zijn vrouw leidde hij veel reizen en kreeg hij vaak vragen
over de mooie streken en steden die ze bezochten. Dat bracht hem ertoe om alles wat hij
zoal verteld had eens op een rijtje te gaan zetten. Dit resulteerde in mooie digitale
diapresentaties met de daarbij horende verhalen.
Frans geeft nu al jaren lezingen, steeds met veel plezier. Het is als het ware een uit de
hand gelopen hobby. Het zijn meestal onderwerpen, die met geschiedenis te maken
hebben, want daar gaat zijn grote belangstelling naar uit. Vooral de middeleeuwen zijn
voor hem een grote passie, hij kan er uren over vertellen.