Het tapijt van Bayeux

Een koningsdrama uit de 11e eeuw

Het tapijt van Bayeux is een schitterend borduurwerk van 70 m lang en 50 cm breed.
In 58 scenes wordt het verhaal verteld van de verovering van Engeland. Dit
stripverhaal toont de voorbereidingen in Normandië en het aan land gaan in Engeland, de
komeet van Halley, schepen, soldaten, burgers, paarden, maar ook enkele maaltijden en
fabels.
De Tapisserie eindigt op 14 oktober 1066 met de Slag bij Hastings. De vroegere lengte
van het tapijt is onbekend, omdat de laatste scenes verloren zijn gegaan. Vanaf 1982 is
het kunstwerk achter kogelvrij glas te bewonderen in het speciaal ingerichte Centre
Guillaume le Conquérant in Bayeux. (sinds 2007 werelderfgoed)
Het verhaal van het tapijt van Bayeux wordt verteld door Frans Loos.

Kosten
Tijdsduur: 2 x 45 min met een kwartier pauze

Kosten: € 135,- excl. 21% BTW
Reiskosten vanaf Driebergen: € 0,24 cent per km
Benodigdheden van cliënt: beamer, projectiescherm, microfoon, geluidsaansluiting.

Frans Loos was van 1962-1965 met veel plezier meester op de lagere school in
Herwijnen. Eerst was hij jeugdleider, daarna schoolleider op een middelbare school en
tenslotte reisleider. Samen met zijn vrouw leidde hij veel reizen en kreeg hij vaak vragen
over de mooie streken en steden die ze bezochten. Dat bracht hem ertoe om alles wat hij
zoal verteld had eens op een rijtje te gaan zetten. Dit resulteerde in mooie digitale
diapresentaties met de daarbij horende verhalen.
Frans geeft nu al jaren lezingen, steeds met veel plezier. Het is als het ware een uit de
hand gelopen hobby. Het zijn meestal onderwerpen, die met geschiedenis te maken
hebben, want daar gaat zijn grote belangstelling naar uit. Vooral de middeleeuwen zijn
voor hem een grote passie, hij kan er uren over vertellen.