Van borstbeeld tot videofilm

Vroeger waren er maar weinig mensen die het maken van een persoonlijk borstbeeld of schilderij konden permitteren. Dat was weggelegd voor de rijken der aarde. Toch hadden de mensen behoefte om een persoonlijke beeltenis te laten vervaardigen voor eigen gebruik of voor het nageslacht.

In recentere tijden werden ‘kleine luyden’ hooguit op schilderijen uitgebeeld in zogenaamde gezins- en dorpstafereeltjes of in landschappen. Pas met de uitvinding van de fotografie veranderde dit geleidelijk om daarna te versnellen tot bewegende en sprekende beelden die tegenwoordig iedereen kan maken met haar of zijn smartphone.

Deze presentatie laat u in vogelvlucht kennis maken met deze ontwikkeling van borstbeeld tot videofilm. Het geheel wordt geïllustreerd met veel beeld- en filmmateriaal.

Tijdsduur: 1,5 uur met een pauze
Kosten: € 165,-
Reiskosten vanaf Holten: € 0,24 cent per km
Benodigdheden: beamer, projectiescherm, microfoon, geluidsaansluiting.
Indien niet aanwezig, zorgt Jan hier zelf voor. Kosten: € 25,00.
In verband met de nieuwe KOR-regeling van de belastingdienst berekent Workshops voor Senioren geen omzetbelasting (btw).

Deze presentatie is samengesteld en wordt gepresenteerd door Ir. Jan Versluis.